بدل الماس

به دلیل خواص ویژه و قیمت بالای سنگ الماس , بشر همیشه به دنبال بدل و جایگزینهایی برای آن بوده است . در این مطلب با یکی از بدلهای جدید الماس به نام کاربید بور آشنا میشوید.

کاربید بور یکی از بدلهای جدید الماس


کاربید بور با وزن مخصوص ۲.۴۳ یکی از بدل های جدید الماس

 

کاربید بور ‏‎(B۴C)‎‏ به دلیل نقطه ذوب بالا، دانسیته پایین، سختی بالا و سطح مقطع جذب نوترون بالا، کاربرد زیادی در صنایع مختلف دارد. از مهمترین کاربردهای بور میتوان ساینده ها، نازلهای سند بلاست، ابزار برش، زره های سرامیکی و سوخت جامد موشکها را نام برد.

فرآیند کربوترمال یک روش اقتصادی جهت تولید پودر کاربید بور میباشد.

روش معمول تولید کاربید بور (B۴C) حرارت‌دهی مخلوط اکسید بور و کربن در دماهای بالا و زمان‌های طولانی است.