اوپالیران

نام و نام خانوادگی: 
مرضیه طوسی
نوع فعالیت: 
تراش سنگ/
فروش
شماره موبایل: 
۰۹۳۸۷۳۸۵۴۱۰ -
۰۹۱۵۳۰۸۰۴۱۵
کشور: 
ایران
استان و شهر: 
  • خراسان رضوی
  • مشهد

شبکه های اجتماعی

واردات و عرضه سنگهای قیمتی و جواهرات و اوپال استرالیا و افریقا ؛ عقیق اتشین مکزیک ؛