جواهرسازی سیترین

نام و نام خانوادگی: 
مهدی قوی
نوع فعالیت: 
طراحی دستی/
طراحی به کمک کامپیوتر/
پرینت سه بعدی/
ساخت/
تولید/
قالب سازی/
ریخته گری/
ماشین کاری/
آموزش
شماره تلفن: 
۳۸۴۱۳۲۸۵
۰۵۱
شماره موبایل: 
۰۹۱۵۱۲۱۳۰۸۷
استان و شهر: 
  • خراسان رضوی
  • مشهد
آدرس: 
احمداباد..راهنمایی

شبکه های اجتماعی