جواهری نظمی

نام و نام خانوادگی: 
خالدنظمی
نوع فعالیت: 
طراحی دستی/
ساخت/
فروش/
تعمیر
شماره موبایل: 
۰۹۱۴۵۶۰۳۳۲۱ -
۰۹۱۴۴۶۱۵۸۵۱
کشور: 
ایران
استان و شهر: 
  • آذربایجان غربی
  • خوی
آدرس: 
بازار تاریخی شهرستان خوی واقع در بازار المهدی روبروی چلو کبابی حاج علی و حاج حسین

شبکه های اجتماعی

جواهری نظمی آدرس بازار تاریخی شهرستان خوی واقع در بازار المهدی روبروی چلو کبابی حاج علی و حاج حسین در خدمت عموم میباشد.