مرکز خدمات تخصصی علم و فرهنگ

نام و نام خانوادگی: 
مریم حاجیان
نوع فعالیت: 
طراحی به کمک کامپیوتر/
ساخت/
آموزش/
آموزشگاه ها
شماره تلفن: 
۸۸۹۷۸۵۵۷
۰۲۱
۸۸۹۷۸۵۵۷
۰۲۱
شماره موبایل: 
۰۹۳۰۷۱۵۵۳۰۰ -
۰۹۳۰۷۱۵۵۳۰۰
کشور: 
ایران
استان و شهر: 
  • تهران
  • تهران
آدرس: 
بلوار کشاورز خیابان وصال شیرازی
آموزش پردرآمدترین مشاغل صنعت طلا و جواهر در مرکز خدمات تخصصی دانشگاه علم و فرهنگ :ساخت و طراحی طلا و جواهر،با اعطای گواهی از طرف دانشگاه و قابل ترجمه برای خارج کشور و معرفی به کار