هنر صنعت و یژه

نام و نام خانوادگی: 
زینب سادات تقی زاده
نوع فعالیت: 
طراحی دستی
شماره تلفن: 
۳۶۵۸۷۲۳۸
۰۵۱
شماره موبایل: 
۰۹۱۵۷۲۳۷۶۲۶ -
۰۹۰۱۲۰۸۴۴۸۵
استان و شهر: 
  • خراسان رضوی
  • مشهد