گالری اناهیت

نام و نام خانوادگی: 
پیام کاروان
نوع فعالیت: 
طراحی دستی/
ساخت/
تولید/
ریخته گری/
فروش
شماره تلفن: 
۴۲۵۰۷۳۸۳
۰۶۶
شماره موبایل: 
۰۹۳۵۵۳۹۰۱۴۶
کشور: 
ایران
استان و شهر: 
  • لرستان
  • بروجرد

شبکه های اجتماعی

این گالری با حذف واسطه ها و به کارگیری اساتید قلمزنی و طلاسازی سنتی منطقه بروجرد به خلق اثارهنری پرداخته و با اشراف به تاریخ هنر ایران با طرحهای ایرانی به تولید ملیله سبک زنجانی نیز می پردازد و دستی نیز به ریخته گری سنتی و تولید انگشترهای فاخر زنانه ومردانه ایرانی و مجسمه های خاص دارد