سنگ دلربا

مجموع آراء: ۵
در این مطلب با سنگ دلربا و خصوصیات آن آشنا میشوید .

سنگ دلربا


تاریخچه و علت نام گذاری  

این گوهر ارزشمند در اصل به تقلید از آونتورین طبیعی سنتز شده است . گفتنی است تکنولوژی تولید سنگ دلبربا در ونیز قرن هفده بوسیله خانواده میوتی Miotti به وجود آمده است که امتیاز انحصاری آن توسط دوگه Doge مقرر گشته است .

افسانه ی شهری می گوید کشف دلربا تصادفی بوده بوسیله راهبان ایتالیایی غیر متخصص یا همان تولید کیمیاگری لیکن سندی دال بر تایید این موضوع در قبل از فعالیت خانواده میتوتی وجود ندارد.


روش ساخت

مواد خام اولیه یکجا همراه سیلیس , اکسیدمس و دیگر اکسیدهای فلزی داخل کوره برای تبدیل شیمیایی یونهای مس گداخته میشوند , سپس خمره را عاری از هوا کرده (بهترین حالت در شرایط خلا) در دامنه باریک حرارتی ابقا می گردد. نگداشتن شیشه به حد کافی داغ تا مایع ماندن آن بدین خاطر هست که اجازه دهد بلورهای فلزی از محلول بدون ذوب یا اکسیداسیون درون آن ترکیب شوند . پس از یک دوره تبلور مناسب , مواد اولیه کاملا سرد می شوند تا حد یک توده صرفا جامد که متعاقبا خمره از خارج برای انتخاب و شکل دهی شکسته میشود. ظاهر نهایی غیر همگن می باشد . بهترین بخش نزدیک مرکز یا قلب توده که به طور ایده آل واجد بلوهای فلزی درشت و براق معلق (گیر افتاده) در ماده شیشه ای نیمه شفاف واقع است .

نامگذاری سنگ ستاره به خاطر رفلکشنهای داخلی ستاره ای می باشد.


باورها و درمانها

سنگ جاه و قدرت طلبی . با چاکرای گلو و جاکرای ریشه مرتبط هست . جرات و جسارت رویارویی و نیروی حیات بخش را افزایش میدهد.


مشخصات فیزیکی

رنگ : نوعا قهوه ای , قهوه ای مایل به قرمز و دیگر رنگها شامل آبی تیره , قرمز , سبز , سیاه.

شفافیت : نیمه شفاف , نیمه مات

وزن مخصوص : ۲.۵۰ تا ۲.۸۰

علت وجود رنگ : یونهای افزوده


تولید کنندگان عمده

آمریکا , هند , روسیه , ایتالیا


مراقبت

لزوم محافظت از صدمات فیزیکی و مواد شیمیای خورنده .


نحوه پاک سازی

آب و صابون


تراش

انواع کابوشن و اشکال هندسی


اسامی دیگر  

Aventurine Glass , Sange sitara , Aventurina