سنگ Rosso Levanto

مجموع آراء: ۲
در این مطلب با سنگ بسیار جالبی شبیه به گوشت به نام Rosso Levanto آشنا میشوید.

سنگ Rosso Levanto 


"این ها تکه ها گوشت نیستند، بلکه تکه سنگ هایی از کوه حجر می باشند که شبیه گوشت هستند و در بین عجایب دنیا معروفیت خاصی دارند". 

 

این تصویر مربوط به سنگی به نام Rosso Levanto است که در اطراف شهر Levanto در منطقه Liguria رخنمون دارد. این منطقه ساحلی در شمال غرب ایتالیا واقع است.

سنگ اولیه پریدوتیت بوده که بر اثر آلتراسیون، به سرپانتینیت تبدیل شده است. رنگ سنگ از صورتی تا قرمز جگری و سبز تا خاکستری تغییر می کند. تعجب نکنید. Rosso Levanto یک از نادرترین سرپانتینیت های قرمز رنگ در جهان است.

سرپانتینیت ها معمولاً سبز رنگ هستند. رنگ قرمز سنگ، به دلیل هوازدگی آهن موجود در آن و تبدیل آن به هماتیت است. اگر سنگ این منطقه منحصراً سبز رنگ باشد، در معاملات تجاری به آن Verde Levanto گفته می شود.

این سنگ از نظر تاریخی اهمیت بسیار دارد، چون در قرون وسطی، برای ساخت نرده، ستون، آتشدان، نمای دیوارهای داخلی و پلکان اماکن مذهبی از آن استفاده می شده است. به دلیل مقاومت پایین در برابر هوازدگی، از این سنگ کمتر در نمای خارجی بناها استفاده گردیده است. این سنگ همچنین برای کارهای هنری مانند ساخت مجسمه، جام، گلدان و غیره کاربرد داشته است. سایر نامهای تجاری این سنگ عبارتند از:
Rossa Levante, Rosso di Lepanto, Rosso Levantino, Rouge Lewanto, Red Lepanto, Red Levante Marble etc.‎

 امروزه ترکیه سنگ مرمری با رنگ مشابه صادر می کند که به آن Rosso Levanto Marble می گویند.