محمد طاهر حکاک باشی

مجموع آراء: ۲
در این مطلب با یکی از بزرگان و هنرمندان زمینه حکاکی به نام محمد طاهر حکاک باشی آشنا میشوید.

محمد طاهر حکاک باشی


یکی از هنرهای مرتبط با طلا و جواهر حکاکی می باشد که در میان حکاکان ایرانی , محمدطاهرحکاک باشی مشهورترین آنها بوده و آثارش از نظر حکاکی , خطاطی و طراحی بسیار زیبا و چشم نواز می باشد.

در تاریخ برگزیدگان و عده ای  از مشاهیر ایران و عرب امیر مسعود سپهرم ، حاج آقا محمد طاهر را مشهورترین و هنرمندترین حکاک عقیق می داند که در حدود ۱۲۶۴هجری قمری، یعنی اواخر سلطنت محمد شاه قاجار و اوایل ناصرالدین قاجار می زیست .

اصالت وی اصفهانی بوده، ولی هم در تهران و هم در اصفهان اقامت داشته است و در نود سالگی در اصفهان فوت کرده است. فرزند وی حاج محمد حسن و نواده هایش یکی میرزا نصرالله و دیگری میرزا اسدالله و سومی میرزا اسماعیل صدرالقراء نیز به شغل اجدادی خویش مشغول بوده اند(سپهرم۱۳۴۱:ص ۵۲۳)

مرحوم عبدالله مستوفی در تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجار، میرزا نصرالله را نواده آقا محمد طاهر می داند که به شغل اجدادی خویش، یعنی حکاکی مشغول بود و در اواخر سلطنت ناصرالدین شاه قاجار شاگرد مرحوم میرزای کلهر خوشنویس بود واز او تعلیم خط میگرفته است.

میرزا نصرالله حدود سال۱۲۹۰ قمری در گذشته است و می توان حدس زد آثاری که با امضای خلف طاهر دیده شده است، از کارهای او یا یکی از فرزندان طاهر بوده است.

آثار بسیار زیبا و ارزشمندی از حکاکی آیات کریمه به یادگار مانده است که عمدتا از راست حکاکی شده اند و چون:  « یا طاهر » « طاهر» و به ندرت « ط » و «م ط » دارند.

طرح این سخن در اینجا بی مناسبت نیست که تاریخ حیات مرحوم محمد طاهر، قرن ۱۳و تاریخ فوت نوه مرحوممحمد طاهر ، میرزا نصرالله نیز در حدود۱۲۹۰ قمری است

و لازم به ذکر است که محمد طاهر حکاک باشی آستان قدس، جدای از محمد طاهر حکاک شیرازی میباشد و این دو استاد حداقل نیم قرن با هم فاصله زمانی داشته اند.

تصویر مرحوم حکاک باشی (طاهر) یکی از حکاکان بی نظیر در ایران که تمام آثار ایشان در موزه آستان امام رضا(ع) موجود وقابل مشاهده میباشد .


منبع :

http://honarehakaki.ir