کمربند ناصرالدین شاه

مجموع آراء: ۲
یکی از جواهرات ملی ایران کمربند ناصرالدین شاه قاجار می باشد که در زیر خصوصیات آنرا می بینید.

یکی از قطعات جواهرنشان از جواهرات ملی ایران کمربند منصوب به ناصرالدین شاه می باشد.

 

این جواهر دارای یک قطعه زمرد با اندازه تقریبی ۵۲ میلیمتر در ۴۲ میلیتر و وزن حدودی ۱۷۶ قیراط است که در مرکز کمربند قرار گرفته و اطراف آن با ۱۴۵ قطعه الماس آراسته شده است.

این کمربند زربافت ۱۱۹ سانتیمتری به دستور ناصرالدین شاه قاجر ساخته شده و برخی معتقدند که زمرد بی نظیر روی آن جزو گوهرهایی است که نادرشاه افشار از فتح هند به دست آورده است. از دیگر نام های این کمربند می توان به نام کمربند تاج گذاری نیز اشاره کرد.

کمربند در موزه جواهرات ملی ایران که وابسته به بانک مرکزی جمهوری اسلامی می باشد نگه داری می شود.


منبع : 

http://tala۱۲۳.ir