کیفیت برش الماس

مجموع آراء: ۲
هدف از برشهای مختلف در الماس رسیدن به حداکثر تابش نور از داخل آن به قسمت بیرونی و به چشم بیننده می باشد تا بتواند جلوه و زیبایی بیشتری را به نمایش بگذارد . در این مطلب به کیفیت برش الماس پرداخته شده است.

برش الماس (Cut Diamond)


در طی سالیان متمادی بشر در زمینه ساخت و پرداخت الماس در پی رسیدن به برشی بوده که بتواند درخشندگی و زیبایی بیشتری را برای الماس در پی داشته باشد . لذا متخصصان این زمینه هر کدام به نوبه خود دست به ابداع و ایجاد برشهای مختلف برای رسیدن به این منظور بوده اند.

احتمالاً مهمترین عامل نمایش کیفیت و چالش برانگیزترین آن برش الماس است. درخشش الماس به مقدار زیادی بسته به نوع برش آن می باشد.

قبل از هر چیز، یادآوری کنیم که نوع برش با شکل الماس متفاوت است.

منظور از شکل، ظاهر و فرمی است که الماس دارد، مانند گرد، زمردی یا گلابی شکل اما برش، کیفیت انعکاسی الماس را شامل می شود. یک  برش خوب درخشندگی را که از قلب و درون الماس می ترواد را منعکس می کند.

 

برش بر اساس سطح کیفی به صورت زیر تقسیم بندی می شود:


۱- ایده آل (Ideal)

کمترین سطح خارجی با بیشترین درخشندگی که فقط در نوع گرد دیده می شود.

 


۲- اعلا (Premium)

بسیار نزدیک به نوع ایده آل


۳- خیلی خوب (Very good)

این نوع الماس قسمت بیشتر نوری را که داخل سنگ می شود، منعکس می کند در این نوع برش الماس به قطعات درشت تری تقسیم می شود.

 


۴- خوب (Good)

این نوع الماس، کمی بیشتر از نوری که در داخل می ماند، انعکاس می دهد و برش دهنده برای خلق بزرگترین قطعه ممکن، این نوع برش را انتخاب می کند.

 


۵- نسبتاً خوب و ضعیف (Fair & Poor)

فقط تعداد کمی از نوری که وارد آن می شود، منعکس می کند که معمولاً برای بالاترین وزن الماس این نوع برش را انتخاب می کند.


منبع :

zar.ir